12.11.2018 - ANITKABİR GEZİSİNDEN TULUMBA TATLISINA
Ersin DEĞİŞMEZ

Ersin DEĞİŞMEZ

EFESSELÇUKtan YAZIYOR

12.11.2018 - ANITKABİR GEZİSİNDEN TULUMBA TATLISINA

Us­ta ya­zar, ta­rih araş­tır­ma­cı­sı Tur­gut ÖZAKMAN, ken­di­siy­le ya­pı­lan bir rö­por­taj­da “biz, da­hi ye­tiş­ti­re­me­dik. da­hi ne­dir bil­mi­yo­ruz. yal­nız­ca bir da­hi ye­tiş­tir­dik. onu da bil­gi­siz­li­ği­miz ne­de­niy­le doğ­ru yo­rum­la­ya­mı­yo­ruz…” di­ye­rek, Ata­tür­k‘­ü doğ­ru an­la­ya­ma­dı­ğı­mı­zı söy­le­miş­ti. Eğer Turgut ÖZAKMAN’ ın kim olduğunu bilmiyorsanız AKP öncesi dönemlerde Selçuk Belediyesinin halkımıza dağıttığı “Şu Çılgın Türkler” ve “Diriliş Çanakkale 1915” kitaplarından hatırlayabilirsiniz bu kitapların yazarı Turgut ÖZAKMAN’dı.

                İlçemiz vatandaşlarını ve öğrencilerimizi 115 Otobüs ve Özel bir Tren katarıyla Anıtkabir’e götürebilecek ve atamızla buluşturabilecek güçteki bir belediyeyi, en büyük etkinliği ramazan ayında tulumba tatlısı ve festivallerde ise dondurma dağıtımı olan klasik bir AKP belediyesine çeviren ilçemiz idarecilerini yeri gelmiş iken bir kez daha kutluyorum.

                Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan 'Eğitim Kalitesi 2018' isimli rapora göre Türkiye, 137 ülke arasında 99'uncu sırada yer aldı. Bununla birlikte Katar, Malezya, Endonezya, İran ve Pakistan'ın eğitim sistemi Türkiye'nin önünde yer alıyor. Listedeki birinci ülke İsviçre iken toplam bütçesinin %30'unu eğitime harcayan Singapur ikinci oldu. Listenin üçüncü ve dördüncü sırasındaysa Finlandiya ve Hollanda'yı görüyoruz. 

                Geçen sene 101. sırada yer alan ülkemiz, bu sene iki sıra öne geçerek Mozambik, Nikaragua, Tanzanya, Etiyopya ve Kamboçya’nın bulunduğu konumdan kendini ne yazık ki kurtaramadı.  Eğitim seviyemizin bu halde olması atamızı unutturmaya çalışanlarında işine gelmektedir. Ülkemizde Bilim Sanayi ve teknoloji bakanlığının bütçesi 2019 yılı için 2,544 milyon tl olarak belirlenirken Diyanet İşleri Başkanlığınınki 10,446 milyon tl olarak belirlenmesi maalesef bilime ve teknolojiye ne kadar önem verdiğimizin de en önemli göstergesi oldu.

                Şimdi Atamızın düşüncelerini ve devrimlerini ve kurduğu çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmak için dün olduğu gibi bugün de iç ve dış güçler iş başındalar..Eğer başarıya ulaşırlarsa o zaman Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk gerçekten ölmüş ve 10 Kasımların anlamı ortadan kalkmış olacak.Türk ulusu olarak bu gerçekleri bilerek; onun ilkelerine, devrimlerine ve kurduğu cumhuriyete sahip çıkarak Atatürk'ümüzü yaşatabiliriz.


                Yaşatmak, anlamak ve anlatmaktır...


                "Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü yaşatmak demek, eserlerini ve mirasını yaşatmak demektir" sözü bugün o kadar anlamlı ki...


                "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu yeterlidir." diyor Atatürk...


                "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." diyor Atatürk...


                Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk ulusundan tek isteği; kurtuluş ve kuruluşu yaşayarak yazdığı Türkiye Cumhuriyeti Devrim Tarihi'ni özümsemesi ve cumhuriyete sahip çıkmasıdır...

"efendiler, biz tekke ve zaviyeleri din düşmanı olduğumuz için değil, bilakis bu gibi yapılar din ve devlet düşmanı oldukları , selçuklu ve osmanlı'yı bu yüzden batırdığı için yasakladık.

                Çok değil yüzyıla kalmadan eğer bu sözlerime dikkat etmezseniz göreceksiniz ki, bazı kişiler bazı cemaatlerle bir araya gelerek bizlerin din düşmanı olduğunu öne sürecek, sizlerin oyunu alarak başa geçecek, ama sıra devleti bölüşmeye geldiğinde birbirlerine düşeceklerdir.

                Ayrıca unutmayın ki, o gün geldiğinde, her bir taraf diğerini dinsizlikle ve vatan hainliği ile suçlamaktan geri kalmayacaktır."

17 aralık 1927/ ANKARA

                Cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin ku­ru­cu­su bü­yük ön­der Atatürk’ü, ölü­mü­nün 80. yı­lın­da şük­ran ve min­net­le anı­yor, onun ve si­lah ar­ka­daş­la­rı­nın aziz ha­tı­ra­la­rı önün­de say­gıy­la eği­li­yo­rum.

Bu yazı 454 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum