SELÇUK İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARI

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.maddesi gereği, Selçuk İlçesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu,İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Sokağa Çıkma Yasağı Konulu Genelgeleri gereği, Kaymakam Ekrem İnci başkanlığında 16.04.2020 tarihinde saat 16:00 da toplanmıştır. Yapılan toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

SELÇUK İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARI

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.maddesi gereği, Selçuk İlçesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu,İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Sokağa Çıkma Yasağı Konulu Genelgeleri gereği, Kaymakam Ekrem İnci başkanlığında 16.04.2020 tarihinde saat 16:00 da toplanmıştır. Yapılan toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

SELÇUK İLÇE HIFZISSIHHA KURUL KARARI
17 Nisan 2020 - 23:29 - Güncelleme: 17 Nisan 2020 - 23:39

Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23.maddesi gereği, Selçuk İlçesi İlçe Hıfzıssıhha Kurulu,İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü'nün Sokağa Çıkma Yasağı Konulu Genelgeleri gereği, Kaymakam Ekrem İnci başkanlığında 16.04.2020 tarihinde saat 16:00 da toplanmıştır. Yapılan toplantı sonucunda aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.
Alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzısıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddesi gereği aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmektedir;
Bu kapsamda;
1- 17.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında aşağıda belirtilecek istisnalar haricinde tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanacaktır.
2-AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri(Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamül satışı yapılabilir) ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri,
b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri,
c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, vefa sosyal destek birimleri vb.)
d) 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 00:00' dan saat 24:00' e kadar İsabey Mahallesi Atatürk Caddesi No:98 adresinde faaliyet gösteren Shell(Saha-bed) akaryakıt istasyonu ve oto lastik tamircisi olarak Cumhuriyet Mahallesi 5007 Sokak No: 19 adresinde faaliyet gösteren Sozer Oto Lastik, 19 Nisan 2020 Pazar günü saat 00.00' dan saat 24:00' e kadar Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi No:226 de faaliyet gösteren BP Kostak akaryakıt istasyonu ve oto lastik tamircisi olarak Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi No:226 adresinde faaliyet gösteren Hilal Oto Lastik
e) PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,
f) Hayvan barınak, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
g) Yurt içi ve dışı taşımacılık ve lojistiğini yapan firmalar
h) Oteller ve konaklama yerleri
ı)Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları
İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR
a- (2) numaralı başlığında yer alan “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanları,
b- Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar(özel güvenlik görevlileri dahil),
c- Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar,
d- Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar(din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar,
e- Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,
f- Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde(kargo dahil), yurt içi ve dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,
g- Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,
h- Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi ''Özel Gereksinimi'' olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,
i- Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi,pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,
j- Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetlerini yürütenler, sokak hayvanlarını besleyecek kişiler ile evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar(ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla)
k- Veteriner hekimler,
l- Ekmek dağıtımında görevli olanlar,
m- Zorunlu sağlık randevusu olanlar( Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),
n- Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,
o- İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar(iş yeri hekimi vb.)
p- Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartıyla teknik servis çalışanları,
q- Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında tarım ve hayvancılık konularında faaliyet gösteren gerçek kişiler için; çiftçi kayıt sistemi belgesi, ziraat odası çiftçilik belgesi, tarımsal niteliğe haiz arazi tapusu, hayvancılık işletme tescil belgesi, arıcılık belgesi, bitki koruma ürünü uygulayıcı belgesi, tüzel kişiler içinse ticari faaliyet konuları içerisinde tarim ve hayvancılık ibarelerinden en az birini gösterir sicil belgesi bulunan tüzel kişilerin yetkilileri ile bu işletmelerde çalışanların SGK kayıtlarını gösterir belgelerden herhangi birine sahip kişiler ile bunların beraberindeki seyahat kurallarına ve sosyal mesafe kurallarına riayet eden gündelik tarım işçileri,
r- Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personeli,
s- 19.04.2020 Pazar günü saat 18:0' dan sonra geçerli olmak üzere tedarik zincirinin aksamaması amacıyla; marketler ve sebze-meyve hallerine mal, malzeme ve ürünlerin nakli, depolanması ve satışa hazırlanması aşamasında görevli olanlar( Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz)
t- Gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar,
Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşların evlerinde kalması esastır.
Daha önceki Genelgeler kapsamında düzenlenmiş olan (sağlık ve cenaze için verilen hariç) seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) Pazartesi günü geçerli olacaktır.
Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Kaymakam Ekrem İnci başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından belirlenecek olan ekmek dağıtım planı uygulanacak ve belirlenen araç listeleri ile dağıtım yapılacaktır. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.
Gazete dağıtımı, sadece gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılacaktır.( gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.)
Alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin uygulanmasına
Oy birliğiyle karar verilmiştirİLÇEMİZDE AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR
a) Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamül ruhsatlı işyerleri(Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamül satışı yapılabilir) ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayileri,
b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri,
c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, vefa sosyal destek birimleri vb.)
d) 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 00:00' dan saat 24:00' e kadar İsabey Mahallesi Atatürk Caddesi No:98 adresinde faaliyet gösteren Shell(Saha-bed) akaryakıt istasyonu ve oto lastik tamircisi olarak Cumhuriyet Mahallesi 5007 Sokak No: 19 adresinde faaliyet gösteren Sozer Oto Lastik, 19 Nisan 2020 Pazar günü saat 00.00' dan saat 24:00' e kadar Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi No:226 de faaliyet gösteren BP Kostak akaryakıt istasyonu ve oto lastik tamircisi olarak Atatürk Mahallesi Atatürk Caddesi No:226 adresinde faaliyet gösteren Hilal Oto Lastik
e) PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,
f) Hayvan barınak, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
g) Yurt içi ve dışı taşımacılık ve lojistiğini yapan firmalar
h) Oteller ve konaklama yerleri
ı)Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları

Bu haber 822 defa okunmuştur.

YORUMLAR

  • 0 Yorum